Povjerenstva

1. POVJERENSTVO ZA POLITIKU PLAĆA, POREZNI SUSTAV I ŽIVOTNI STANDARD

Koordinator: Emil Kuhtić, HUP

 

     Mišljenja

7. sjednica (29. siječnja 2015.)

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o osiguranju

6. sjednica (22. siječnja 2015.)

Mišljenje_Financijska pismenost

5. sjednica (29. listopada 2014.)

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu, s Konačnim prijedlogom zakona
Zaključak – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije_Ministarstvo financija
Zaključak – Ministarstvo socijalne politike i mladih

4. sjednica (9. listopada 2014.)

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prezu na dohodak
Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznoj upravi
Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost
Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina
Primjedbe Hrvatske udruge poslodavaca na zakonske prijedloge “paketa poreznih zakona”

3. sjednica (5. rujna 2012.) – zajednička sjednica s Povjerenstvom za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava

Mišljenje o Konačnom prijedlogu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (II. čitanje)

1. sjednica (12. lipnja 2012.)

Mišljenje Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog sustava

 

2. POVJERENSTVO ZA SOCIJALNU POLITKU
Koordinator: Marijana Filipić, Hrvatska udruga poslodavaca

 

     Mišljenja

1. sjednica (14. lipnja 2011.)
Mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

2. sjednica (31. kolovoz 2011.)
Mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, s Konačnim prijedlogom zakona te Prijedlog zakona o dopuni Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje, s Konačnim prijedlogom zakona

3. sjednica (14. rujna 2011.)
Mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima, s Konačnim prijedlogom zakona
Mišljenje o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, s Konačnim prijedlogom zakona

5. sjednica (20. veljače 2012.)
Mišljenje o Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, s Konačnim prijedlogom zakona
Mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, s Konačnim prijedlogom Zakona

6. sjednica (07. ožujak 2012.)
Mišljenje o Prijedloga zakona o socijalnoj skrbi, s Konačnim prijedlogom zakona

7. sjednica (11. lipanj 2012.)
Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona

8. sjednica (4. listopada 2012.)
Mišljenje o Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012.-2020

9. sjednica (21. studenog 2012.)

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o dadiljama

10. sjednica (4. prosinca 2012.)
Mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, s Konačnim prijedlogom zakona

11. sjednica (11. listopada 2013.)
Odluka o imenovanju koordinatorice i zamjena koordinatorice Povjerenstva
Mišljenje o Prijedlogu zakona o REGOS-u

12. sjednica (04. studenog 2013.)
Mišljenje o Prijedlogu Zakona o socijalnoj skrbi
Primjedbe HUP-a na Prijedlog Zakona o socijalnoj skrbi

13. sjednica (23. listopada 2014.)

Odluka o imenovanju koordinatorice i zamjena koordinatorice Povjerenstva

Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, s Konačnim prijedlogom zakona

Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, s Konačnim prijedlogom zakona

Mišljenje o Prijedlogu Nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj od 2014. – 2016.

14. sjednica (08. prosinca 2014.)

Mišljenje o Prijedlogu Programa provedbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.) za razdoblje 2014.-2016.
Očitovanje Matice hrvatskih sindikata
Mišljenje Nezavisnih hrvatskih sindikata
Komentari Saveza samostalnih sindikata Hrvatske

 

3. POVJERENSTVO ZA ZAPOŠLJAVANJE, OBRAZOVANJE I USKLAĐIVANJE S TRŽIŠTEM RADA
Koordinator: Mislav Balković, Hrvatska udruga poslodavaca

 

     Mišljenja

1. sjednica (05. svibnja 2011.)
Mišljenje o Prijedlogu Zakona o strancima, s Konačnim prijedlogom zakona

2. sjednica (16. svibnja 2011.)
Mišljenje o Prijedlogu Zakona o strancima, s Konačnim prijedlogom zakona

3. sjednica (15. lipnja 2011.)
Mišljenje o Izvješću radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2010. godinu

Mišljenje o Izvješću o provedbi Zajedničkog memoranduma o prioritetima politike zapošljavanja Republike Hrvatske (JAP) za 2010. godinu

4. sjednica (20. veljače 2012.)
Mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, s Konačnim prijedlogom zakona
Mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, s Konačnim prijedlogom zakona

5. sjednica (11. travnja 2012.)
Mišljenje o Prijedlogu Zakona o poticanju zapošljavanja, s Konačnim prijedlogom zakona

6. sjednica (24. travnja 2012.)
Mišljenje o Prijedlogu Zakona o poticanju zapošljavanja, s Konačnim prijedlogom zakona

7. sjednica (21. lipnja 2012.)
Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
Mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s Konačnim prijedlogom zakona

8. sjednica (04. rujan 2012.)
Mišljenje o Nacrtu konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju

9. sjednica (20. rujan 2012.)
Mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja, s Konačnim prijedlogom zakona

10. sjednica (6. prosinca 2012.)
Mišljenje o Konačnom prijedlogu zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

11. sjednica (10. listopada 2013.)
Odluka o imenovanju koordinatorice i zamjena koordinatorice Povjerenstva
Zaključci o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka prijedloga zakona o potpori za očuvanje radnih mjesta
Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

12. sjednica (29. listopada 2013.)
Zaključak o Prijedlogu zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta

13. sjednica (08. studenoga 2013.)
Mišljenje o Smjernicama za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja za 2014. godinu 

14. sjednica (13. studenoga 2013.)
Mišljenje o Prijedlogu zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta

15. sjednica (28. listopada 2014.)

Oduka o imenovanju_koordinatora i zamjena koordinatora

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgooju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

16. sjednica (01. prosinca 2014.)

Zaključci o Prijedlogu Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2017. godine

Mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s Nacrtom konačnog prijegloga zakona

Zaključak – Strategija razvoja strukovnog obrazovanja

17. sjednica (09. ožujka 2015.)

Mišljenje o  Nacrtu prijedloga zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

 
4. POVJERENSTVO ZA ZAKONODAVSTVO, KOLEKTIVNE PREGOVORE I ZAŠTITU PRAVA
Koordinatorica: Admira Ribičić, Hrvatska udruga poslodavaca

 

      Mišljenja

42. sjednica (11. svibnja 2015.)

Mišljenje o Nacrtu konačnog prijedloga stečajnog zakona

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima, s Konačnim prijedlogom zakona

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju potrazivanja radnika u slučaju stečaja poslodavca, s Konačnim prijedlogom zakona

Zaključak o radu Povjerenstva

41. sjednica (22. travnja 2015.)

Mišljenje o Knačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

40. sjednica (02. travnja 2015.)

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o službenoj statistici, s Konačnim prijedlogom zakona

39. sjednica (13. ožujka 2015.)

39. sj. Pov._zakonodavMišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona

38. sjednica (03. ožujka 2015.)

38. sj. Pov._zakonodavstvo_Mišljenje o prijedlogu zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, s Konačnim prijedlogom zakona

37. sjednica (14. siječnja 2015.)

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o protuminskom djelovanju

36. sjednica (01. prosinca 2014.)

Mišljenje o Nacrtu prijedloga Stečajni zakon

35. sjednica (21. studenoga 2014.)

Mišljenje o Nacrtu Strategije suzbijanja korupcije 2015.-2020.

Mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji, s Konačnim prijedlogom zakona

34. sjednica (31. listopada 2014.)

Odluka o imenovanju koordinatorice i zamjena koordinatorice

Mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakon o prodručjima posebne državne skrbi, s Konačnim prijedlogom zakona

Mišljenje o Nacrtu prijedloga Izvješća o primjeni Direktive 2003/88/EZ o određenim vidovima organizacije radnog vremena

33. sjednica (20. studenog 2013.)
Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama ovršnog zakona
Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o zaštiti na radu

32. sjednica (7. studenog 2013.)
Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o zaštiti na radu

31. sjednica (28. listopada 2013.)
Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o zaštiti na radu
Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu i u europskoj zadruzi
Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o europskim radničkim vijećima
Mišljenje o Zakonu o potporama za očuvanje radnih mjesta

30. sjednica (24. listopada 2013.)
Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o zaštiti na radu
Mišljenje o proširenju Kolekitvnog ugovora za djelatnost graditeljstva

29. sjednica (26. rujna 2013.)
Odluka o imenovanju koordinatorice i zamjena koordinatorice Povjerenstva
Mišljenje o Proširenju Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Mišljenje o Izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima
Mišljenje o Iskazu učinka Nacrta prijedloga zakona o potpori za očuvanje radnih mjesta

28. sjednica (12. prosinca 2012.)
Mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Mišljenje o Problematici posebnih ugovora o radu – inicijativa SSSH
Mišljenje o Izvješću o planiranim izmjenama Zakona o radu, Zakona o mirovinskom osiguranju te radu Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti

27. sjednica (29. studenog 2012.)
Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o parničnom postupku, s Konačnim prijedlogom zakona
Mišljenje o Strategiji razvoja pravosuđa (Temeljne vrijednosti i strateške smjernice razvoja pravosuđa u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2013.-2018.)
Mišljenje o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
Mišljenje o Konačnom prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona

26.sjednica (19. studenog 2012.)
Mišljenje o Konačnom prijedlog Zakona o prebivalištu
Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s Konačnim prijedlogom zakona

25. sjednica (15. studenog 2012.)
Mišljenje o Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika
Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o poštanskim uslugama, s Konačnim prijedlogom zakona
Mišljenje o Konačnom prijedlog Zakona o probaciji

24. sjednica (29. listopada 2012.)
Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama Zakona o elektroničkim medijima, s Konačnim prijedlogom zakona
Mišljenje o Prijedlogu zakona o obveznim osiguranjima u prometu, s Konačnim prijedlogom zakona
Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o zaštiti na radu, s Konačnim prijedlogom zakona

23. sjednica (25. listopada 2012.)
Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona

22.sjednica (9. listopada 2012.)
Mišljenje o Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

21. sjednica (1. listopada 2012.)
Mišljenje o Prijedlogu Zakona o boravištu

20. sjednica (4. rujna 2012.) – zajednička sjednica s Povjerenstvom za politiku plaća, porezni sustav i životni standard
Mišljenje o Konačnom prijedlogu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (II. čitanje)

19. sjednica (30. kolovoza 2012.)
Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o probacijskim poslovima
Mišljenje o Prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona o elektorničkim medijima, s Konačnim prijedlogom zakona

18. sjednica (25. srpnja 2012.)

Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenoga zakona

Mišljenje o Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima

17. sjednica (9. srpnja 2012.)
Mišljenje o Nacrtu konačnog prijedloga Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje

16. sjednica (27. lipnja 2012.)
Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, s Konačnim prijedlogom zakona

15. sjednica (13. lipnja 2012.)
Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o športu, s Konačnim prijedlogom zakona
Mišljenje o Prijedlogu Zakona o sportskoj inspekciji, s Konačnim prijedlogom zakona
Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost, s Konačnim prijedlogom zakona
Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, s Konačnim prijedlogom zakona

14.sjednica (1. lipnja 2012.)
Mišljenje o Izboru koordinatora Povjerenstva sukladno Poslovniku o radu GSV-a i njegovih radnih tijela
Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o reprezentativnosti za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i za kolektivno pregovaranje, s Konačnim prijedlogom zakona

13. sjednica (7.svibnja 2012.) – nije održana, zbog nedostatka kvoruma

12. sjednica (30. ožujka 2012.)
Mišljenje o Izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
Mišljenje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima i Nacrt prijedloga Odluke o visini nagrade i naknade troškova rada miritelja u postupcima mirenja u kolektivnim radnim sporovima

11. sjednica (23. studenoga 2011.)
Mišljenje o Postupku pregovaranja i sklapanje Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Mišljenje o Stanju u Hrvatskim autocestama
Mišljenje o Sindikalnom udruživanju u poduzeću RVR uslužne djelatnosti d.o.o.
Mišljenje o Kolektivnom ugovoru u HŽ Infrastrukturi

10. sjednica (26. listopada 2011.)
Mišljenje o Prijedlogu Liste miritelja Gospodarsko-socijalnog vijeća za kolektivne radne sporove
Mišljenje o Postupku prikupljanja podataka za procjenu učinaka proširenja kolektivnih ugovora: Dodatak II o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za putničke agencije; Dodatak II o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora; Temeljni granski kolektivni ugovor za zaštitarsku djelatnost

9. sjednica (19. rujna 2011.)
Mišljenje o Konačnom prijedlogu Kaznenog zakona

8. sjednica (05. rujna 2011.)
Mišljenje o Nacrtu Konačnog prijedloga Zakona o pučkom pravobranitelju

7. sjednica (14. srpnja 2011.)
Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini, s Konačnim prijedlogom Zakona

6. sjednica (05. srpnja 2011.)
Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu

5. sjednica (29. lipnja 2011.)
Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o procjeni učinaka propisa, s Konačnim prijedlogom zakona
Mišljenje o Prijedlogu Zakona o zaštiti na radu
Mišljenje o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova, s Konačnim prijedlogom zakona
Mišljenje o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

4. sjednica (16. lipnja 2011.)
Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, s Konačnim prijedlogom zakona

3. sjednica (13. lipnja 2011.)
Mišljenje o Nacrtu prijedloga Kaznenog zakona
Mišljenje o Problemu diskriminacije manjinskog sindikata u postupku vođenja pregovora o novom osnovnoškolskom kolektivnom ugovoru
Mišljenje o Procjeni učinaka proširenja kolektivnih ugovora
Mišljenje o Zlouporabi specifičnih oblika zapošljavanja

2. sjednica (27. svibnja 2011.)
Mišljenje o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o kaznenom postupku, s Konačnim prijedlogom zakona
Mišljenje o Prijedlogu Odluke o visini naknade i nagrade troškova rada miritelja u kolektivnim radnim sporovima
Mišljenje o Novom Zakonu o pučkom pravobranitelju-razlog pristupa izmjenama zakonodavnog okvira djelovanja pučkog pravobranitelja

1. sjednica (27. travnja 2011.)
Mišljenje o Prijedlogu Izvješća o radu Državnog inspektorata Republike Hrvatske za 2010. godinu
Mišljenje o Prijedlogu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, s Konačnim prijedlogom zakona

 
5. POVJERENSTVO ZA ODRŽIVI RAZVOJ, POTICANJE GOSPODARSTVA, ENERGETIKU I KLIMATSKE PROMJENE
Koordinator: Denis Čupić, Hrvatska udruga poslodavaca

 

     Mišljenja

1. sjednica (2. lipanj 2011.)
Mišljenje o Strategiji održivog razvoja RH

Mišljenje o Planu zaštite i poboljšanje kakvoće zraka u RH za razdoblje 2008 – 2011
Mišljenje: HŽ Infrastruktura

2. sjednica (9. lipnja 2011.)
Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o javnoj nabavi

3. sjednica (15. lipnja 2011.)
Mišljenje o Strategiji energetskog razvoja RH

5. sjednica (5. srpnja 2011.)
Mišljenje o Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o tržištu plina

6. sjednica (6. srpnja 2011.)
Mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, s Konačnim prijedlogom zakona
Mišljenje o Konačnom prijedlogu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
Mišljenje o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji
Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energiji, s Konačnim prijedlogom zakona i Nacrtu prijedloga Zakona o tržištu električne energije, s Konačnim prijedlogom zakona

7. sjednica (7. srpnja 2011.)
Mišljenje o Nacrt prijedloga Zakona o zaštiti zraka
Mišljenje o Akcijskom planu za održivu proizvodnju i potrošnju

9. sjednica (02. svibnja 2012.)
Mišljenje o Uredbi o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o otpadu, s Konačnim prijedlogom zakona

10. sjednica (20. lipnja 2012.)
Mišljenje o Prijedlogu Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
Mišljenje o Prijedlogu Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima
Mišljenje o Prijedlogu Uredbe o praćenju emisija stakleničkih plinova i politici i mjerama za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj

11. sjednica (30. kolovoz 2012.)
Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o energiji, s Konačnim prijedlogom zakona

12. sjednica (28. rujna 2012.)
Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti, s Konačnim prijedlogom zakona

13. sjednica (12. listopad 2012.)
Mišljenje o Prijedlogu Pravilnika o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
Mišljenje o Prijedlogu Pravilnika o praćenju emisija stakleničkih plinova u RH
Mišljenje o Prijedlogu Pravilnika o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova

14. sjednica (31. listopad 2012.)
Mišljenje o Prijedlog pravilnika o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise
Mišljenje o Nacrtu konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

15. sjednica (26. studeni 2012.)
Mišljenje o Prijedlogu Pravilnika o praćenju kvalitete zraka
Mišljenje o Prijedlogu uredbe o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila

16. sjednica (3. prosinac 2012.)
Mišljenje o Prijedlogu Pravilnika o načinu korištenja Registra Europske unije
Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o zaštiti prirode
Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o tržištu električne energije, s Konačnim prijedlogom zakona
Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o poljoprivrednom zemljištu

17. sjednica (10. prosinac 2012.)
Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o tržištu električne energije, s Konačnim prijedlogom zakona
Zaključak o Nacrtu prijedloga Zakona o tržištu plina, s Konačnim prijedlogom zakona

18. sjednica (20. prosinac 2012.)
Mišljenje o Prijedlogu Socijalno-akcijskog plana o razumijevanju socijalnih aspekata energetske zajednice (SAP)
Mišljenje o Prijedlogu Uredbe o dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova
Mišljenje o Konačnom nacrtu Zakona o zaštiti prirode
Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o tržištu plina, s Konačnim prijedlogom zakona
Zaključak o Nacrtu prijedloga zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

19. sjednica (09. listopad 2013.)
Mišljenje o Planu zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine

20. sjednica (27. studeni 2013.)
Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, s Konačnim prijedlogom zakona

21. sjednica (16. listopada 2014.)

Odluka o imenovanju koordinatora i zamjena koordinatora

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona i Nacrtu prijedloga zakona o izmjeni zakona o brdsko-planinskim područjima, s Konačnim prijedlogom zakona

Zaključak o članovima Povjerenstva sa strane Ministarstva gospodarstva

22. sjednica (30. listopada 2014.)

Mišljenje o Nacrtu prijedloga Uredbe o komunalnom otpadu

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

Zaključak -Državni ured za upravljanje državnom imovinom

Zaključak -Ministarstvo gospodarstva

Zaključak -Ministarstvo zaštite okoliša i prirode_Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

23. sjednica (05. prosinca 2014.)

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona Hrvatskoj gospodarskoj komori, s Konačnim prijedlogom zakona

Mišljenje o Nacrtu uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu trgovanja emisijama stakleničkih plinova

Zaključak – Državni ured za upravljanje državnom imovinom

24. sjednica (19. siječnja 2015.)

Mišljenje o Nacrtu prijeldoga Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

25. sjednica (28. siječnja 2015.)

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima

26. sjednica (11. siječnja 2015.)

Mišljenje o Nacrtu prijedloga pravilnika o registru onečišćavanja okoliša

Mišljenje o Prijedlogu zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, s Konačnim prijedlogom zakona

Mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša, s Konačnim prijedlogom zakona