Kontakt

Samostalni sektor za socijalno partnerstvo
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb

 

Gospodarsko-socijalno vijeće
Telefon: +385 (1) 6106 545

Telefon: +385 (1) 6106 343
Fax: +385 (1) 6109 171
e-mail: partnerstvo@mrms.hr

 

Sektorski socijalni dijalog
Telefon: +385 (1) 6106 343
Fax: +385 (1) 6109 171
e-mail: partnerstvo@mrms.hr

 

Mirenje u radnim sporovima
Telefon: +385 (1) 6106 545
Fax: +385 (1) 6109 171
e-mail: partnerstvo@mrms.hr