O nama

Dobro došli na Web stranicu Samostalne službe za socijalno partnerstvo, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, putem koje Vas želimo upoznati s našim radom, kao i s određenim tijelima u okviru kojih se odvija socijalni dijalog između predstavnika Vlade RH, udruga sindikata i udruga poslodavaca.

Pored toga, želimo Vas upoznati s praktičnim mogućnostima u korištenju mirenja u rješavanju kolektivnih i individualnih radnih sporova, kao i drugim korisnim informacijama iz područja socijalnog dijaloga.

Samostalna služba za socijalno partnerstvo obavlja organizacijske, stručne, administrativno-tehničke i druge poslove za potrebe nacionalnog Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih povremenih i stalnih radnih tijela, sukladno Programu rada GSV-a i Poslovniku o radu GSV-a.

U okviru djelovanja Samostalne službe za socijalno partnerstvo potiče se i unapređuje suradnja socijalnih partnera, te se između ostalog pruža pomoć i koordiniraju aktivnosti gospodarsko-socijalnih vijeća u jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Služba obavlja i poslove u vezi organiziranja i provođenje postupaka mirnog rješavanja kolektivnih i individualnih radnih sporova, obrađuje i analizira odgovarajuće podatke iz tog područje te promovira alternativne načine rješavanja radnih sporova.

Samostalna služba za socijalno partnerstvo djeluje i u svojstvu tajništva Zajedničkog savjetodavnog odbora EU-RH, te pruža organizacijsku i drugu pomoć suradnji Europskog gospodarsko-socijalnog odbora i RH u pružanju utjecaja pregovora s EU na civilno društvo.

Samostalna služba za socijalno partnerstvo obavlja organizacijske i administrativne poslove za savjetodavno tijelo Vlade RH u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu – Nacionalno vijeće za zaštitu na radu.

Samostalna služba za socijalno partnerstvo obavlja i drugi niz aktivnosti na koordinaciji, posredovanju i cjelovitom razvitku socijalnog dijaloga i partnerstva u RH od lokalne do nacionalne razine, a osobito:

U svojem radu službenici Samostalna službe za socijalno partnerstvo poštuju Ustav, Zakone i propise, te primjenjuju pravila struke.

Zalaganjem i kontinuiranim radom Službe unaprijeđeni su uvjeti i osigurana je odgovarajuća logistička potpora na jednako dostupan način svim akterima za aktivno i učinkovito sudjelovanje u različitim institucionalnim tijelima i drugim oblicima socijalnog dijaloga.

Isto tako, polazeći od činjenice da je socijalni mir jedan od bitnih faktora političke, gospodarske i socijalne stabilnosti te daljnjeg cjelovitog razvoja zemlje, od osobite je važnosti u rješavanju sporova koristiti mirenje.

U uvjetima globalnih, ekonomskih i drugih izazova Vlada RH i socijalni partneri u okviru niza institucionalnih tijela i drugih uvjeta, imaju zajedničku zadaću; nastaviti razvijati i unaprjeđivati socijalni dijalog i partnerstvo na svim područjima, te doprinositi gospodarskom i socijalnom razvitku zemlje, boljitku njenih građana i uspješnom pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Zagreb, studeni 2012.