Dokumenti

 1. Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine, broj 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 11/08 i 75/09)
 2. Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (Narodne novine, broj 85/06 i 67/08)
 3. Zakon o prestanku  važenja Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (Narodne novine, broj 139/10)
 4. Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu (Narodne novine, broj 91/2011)
 5. Nacionalni program zaštite i sigurnosti na radu za razdoblje 2009.-2013. godine
 6. Poslovnik o radu Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu
 7. Odluka o proglašenju „Nacionalnog dana zaštite na radu“ (Narodne novine, broj 61/07)
 8. Pravilnik o priznanjima i nagradi za promicanje zaštite na radu (Narodne novine, broj 1/11)
 9. Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu (Narodne novine, broj 79/07 i 139/10)
 10. Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženim azbestu (NN 79/07 149/09 i 139/10)
 11. Pravilnik o uvjetima i načinu praćenja zdravstvenog stanja, dijagnostičkim postupcima kod sumnje na postojanje profesionalnih bolesti uzrokovanih azbestom te mjerilima za priznavanje profesionalne bolesti uzrokovane azbestom (Narodne novine, broj 134/08)
 12. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (Narodne novine, broj 40/07)
 13. Pravilnik o postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti (Narodne novine broj 125/07, 04/08, 66/10)
 14. Naputak za radnike koji traže obeštećenje temeljem Zakona o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu