Samostalni sektor za socijalno partnerstvo

Samostalni sektor za socijalno partnerstvo je Sektor u funkciji potpore aktivnostima:

  • Sindikata;
  • Poslodavaca;
  • Vlade RH;
  • jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave…

Aktualnosti