Izjava o pristupačnosti

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Samostalni sektor za socijalno partnerstvo, koje upravlja sjedištem mrežne stranice https://socijalno-partnerstvo.hr/, nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište koje se nalazi na adresi https://socijalno-partnerstvo.hr/

Stupanj usklađenosti 

Mrežno sjedište https://socijalno-partnerstvo.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz sljedećeg(ih) razloga:

Ukoliko slike koje su postavljene na web stranicu nemaju pravilno definirane parametre (naziv slike, alternative text) iste neće biti čitljive kroz modul pristupačnosti. Isto tako, ukoliko naslovima tekstova nije definiran parametar H1, H2, H3 biti će otežan redoslijed čitljivosti.

U daljnjoj nadogradnji sustava https://socijalno-partnerstvo.hr/ implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i nastojati podići razinu pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Samostalni sektor za socijalno partnerstvo.
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Samostalni sektor za socijalno partnerstvo će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Samostalnog sektora za socijalno partnerstvo.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta https://socijalno-partnerstvo.hr/  korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@mrms.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona (više informacija dostupno je na mrežnoj stranici https://pristupinfo.hr/).
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.