MATRA

Ured za socijalno partnerstvo u RH je nakon oblikovanja cjelovitog sustava mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova početkom 2004. godine inicirao, a Vlada RH podržala uspostavu sustava mirenja u rješavanju individualnih radnih sporova. Temeljni cilj provođenja i implementacije projekta mirenja u individualnim radnim sporovima je razraditi primjenjivi model, te motivirati radnike i poslodavce da što više koriste ovakve načine za rješavanje međusobnih odnosa.
Na osnovu takvog opredjeljenja, u suradnji s resornim ministarstvima i predstavnicima socijalnih partnera, tijekom 2005. godine započela je aktivnost na pripremi odgovarajućeg projekta kojim bi se uspostavio primjereni model rješavanja individualnih radnih sporova. Projekt je kandidiran, a zatim i prihvaćen u okviru Pretpristupnog programa „MATRA“ te je, uz pomoć Vlade Kraljevine Nizozemske i stručnjaka iz Centra za međunarodnu pravnu pomoć iz Nizozemske, pripremljena praktična provedba mirenja u individualnim radnim sporovima. U travnju 2006. godine izrađena je analiza postojećeg stanja u području individualnih radnih sporova te je na osnovi iste izrađen plan aktivnosti, a zatim i program treninga. Provedba projekta započela je u ožujku 2006. godine.

U svrhu testiranja modela, pristupilo se provedbi pilot projekta mirenja u sljedećim organizacijama: Hrvatske šume d.o.o., Hrvatske pošte d.d., te Končar grupa d.o.o. Navedeni subjekti su u kolektivne ugovore implementirali poglavlje o mirenju u individualnim radnim sporovima, a poslodavci su donijeli Pravilnike o mirenju u individualnim radnim sporovima. Svi sudionici pilot projekata imenovali su i osobe koje će obavljati administrativne i organizacijske poslove tj. tajnike za mirenje, a koji su osposobljeni na posebnom treningu u trajanju od 2 dana u suradnji s nizozemskim stručnjacima.

U veljači 2008. godine u organizaciji Ureda za socijalno partnerstvo Vlade RH, a u suradnji s Centrom za međunarodnu pravnu pomoć (CILC), održana je Konferencija kojom je obilježen završetak projekta, prilikom koje su predstavnici organizatora prezentirali rezultate projekta i preporuke za daljnji rad u procesu implementacije sustava mirenja u individualnim radnim sporovima na svim razinama u hrvatskom društvu.

Preporuke za daljnji rad i provedbu projekta mirenja: