IPA IV – Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina

Projekt “Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina”

 

U sklopu Projekta “Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina”, izrađen je plan aktivnosti medijske kampanje za senzibiliziranje javnosti o potrebama socijalno ugroženih skupina.

 

Cilj kampanje je informirati i osvijestiti širu javnost o problematici te stvoriti ozračje za davanje podrške socijalno ugroženim i marginaliziranim skupinama. Povrh toga, svrha kampanje je aktivirati široki niz relevantnih dionika, uključenih u integraciju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina, poput, ustanova socijalne skrbi, organizacija civilnog društva, javnih ustanova, socijalnih partnera, lokalne zajednice, da se aktivno uključe i pristupe širenju svijesti i pružanju podrške socijalno osjetljivim skupinama.

 

Kampanja je osmišljena na način da upućuju poruku široj javnosti, ali jedanako tako svim dionicima Projekta i potencijalnim partnerima kako bi se upoznali s problemima koje socijalno ugrožene i marginalizirane skupine imaju u pristupu tržištu rada, te se kroz kampanju promiče pravo na rad kao jedno od socijalnih prava građana, ključnih za prevenciju socijalne isključenosti.

 

Pozivamo vas da se upoznate s radom Projekta te proširite informacije o istome među svojim kolegama.