Potpisivanje novog Sporazuma o osnivanju GSV-a

4. srpnja 2013.

Prethodni saziv Gospodarsko-socijalnog vijeća svojom 183. sjednicom, održanom 28. siječnja 2013., završio je s radom, a u skladu sa Zakonom o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno regovaranje (NN 82/12 i 88/12).

Nakon provođenja postupka utvrđivanja reprezentativnosti sindikalnih središnjica i udruga poslodavaca koji je dovršen u ožujku 2013., radna skupina sastavljena od predstavnika socijalnih partnera radila je na izradi teksta novog Sporazuma te na izmjenama i dopunama Poslovnika rada Gospodarsko-socijalnog vijeća.

U petak, 5. srpnja 2013.godine, u Vladi Republike Hrvatske, potpisat će se novi Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća te se uskoro može očekivati sazivanje 1. konstituirajuće sjednice novog saziva Vijeća, kao i osnivanje povjerenstava – radnih tijela Vijeća.