Potpisan Sporazum o suradnji Vlade Republike Hrvatske s udrugama sindikata i poslodavaca više razine

19. veljače 2013.

Danas, 19. veljače 2013.,  je u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava potpisan Sporazum o suradnji Vlade Republike Hrvatske s udrugama sindikata i poslodavaca više razine kojim se uređuje postupak i način suradnje potpisnika Sporazuma pri usuglašavanju stavova u odnosu na pojedine strateške, normativne i druge akte koje Vlada Republike Hrvatske, kao predlagatelj, upućuje u zakonodavnu proceduru u Hrvatski sabor.

Cilj suradnje je omogućiti socijalnim partnerima sudjelovanje u oblikovanju javnih politika uključivanjem u rad stručnih radnih skupina za izradu nacrta strateških dokumenata, zakona i drugih akata od njihova interesa i/ili izražavanje mišljenja i stavova o tim dokumentima, sukladno Godišnjem planu normativnih aktivnosti za 2013. godinu usvojenom na 68. sjednici Vlade RH, 20. prosinca 2012. godine, te sukladno Prijedlogu Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2013. godinu.