Okrugli stol na temu nadzora nad provedbom zaštite na radu u djelatnostima za koje nije nadležan Državni inspektorat

25. travnja 2013.

U sklopu obilježavanja međunarodnog Dana zaštite na radu, u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava dana 23. travnja 2013. održan je Okrugli stol na temu nadzora nad provedbom zaštite na radu u djelatnostima za koje nije nadležan Državni inspektorat.

Okrugli stol je održan na inicijativu Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu u svrhu postizanja jasnijeg uvida u obuhvat, mjere i načine nadzora nad provedbom zaštite na radu kada su za provođenje nadzora odgovorna resorna ministarstva. Sudjelovali su predstavnici Ministarstva gospodarstva, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i  Državnog inspektorata koji su zajedno s ministrom rada, prof. dr. sc. Mirandom Mrsićem, dr. med., ostalim predstavnicima Ministarstva rada te članovima Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu raspravljali o problematici provedbe mjera zaštite i predložili neka moguća rješenja.

Tom prigodom  ministar je najavio donošenje novog Zakona o zaštiti na radu s ciljem pojednostavljenja primjene, osiguravanja maksimalne zaštite za radnika i smanjenja troškova za poslodavca.