Održana 8. sjednica Socijalnog vijeća za turizam

31. ožujka 2014.

U ponedjeljak, 24. ožujka 2014. godine, u prostorijama Sindikata turizma i usluga Hrvatske u Zagrebu, održana je 8. sjednica Socijalnog vijeća za turizam.

Na sjednici Vijeća za novog predsjednika jednoglasno je izabran Jako Andabaka, predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca, a za dopredsjednika Eduard Andrić, predsjednik Sindikata turizma i usluga Hrvatske. Vijeće je podržalo inicijativu o pokretanju modela tzv. FAIR hotela te je zauzelo pozitivan stav o projektu Socijalnog turizma u Republici Hrvatskoj.