Održana 8. sjednica Socijalnog vijeća za sektor cestovnog prometa

28. svibnja 2013.

U ponedjeljak, 27. svibnja 2013. godine, u Radničkom domu, održana je 8. sjednica Socijalnog vijeća za sektor cestovnog prometa.

U radu sjednice također su sudjelovali predstavnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Porezne i Carinske uprave, Ministarstva financija i Državnog inspektorata. Raspravljalo se o mjerama koje njihove institucije poduzimaju u cilju suzbijanja sive ekonomije, s naglaskom na mjere usmjerene na sektor cestovnog prometa. Vezano za pristupanje Hrvatske Europskoj uniji, naglasili su kako je većina propisa već usklađena s pravnom stečevinom Europske unije no nakon 01. srpnja 2013. godine u primjeni će biti i neke posebne Direktive EU koje se odnose na poslovanje u sektoru cestovnog prometa. Nazočni su izrazili jedinstveni stav da je upravo zbog primjenjivanja novih propisa nužno provoditi kontinuiranu edukaciju svih dionika cestovnog prometa te međuresornu suradnju svih nadležnih tijela podići na još višu razinu kako bi se ubrzalo otklanjanje eventualnih problema.

Nakon izlaganja i dinamične rasprave članovi Vijeća i predstavnici imenovanih institucija, suglasili su se da će samo zajedničko nastojanje svih zainteresiranih strana i dobra suradnja osigurati uspješno suzbijanje sive ekonomije i djelotvornu primjenu propisa što će u konačnici znatno doprinijeti jačanju sigurnosti u cestovnom prometu.