Održana 10. sjednica Socijalnog vijeća za sektor cestovnog prometa

28. listopada 2013.

U petak, 25. listopada 2013. godine, u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca, održana je 10. sjednica Socijalnog vijeća za sektor cestovnog prometa.

Socijalno vijeće za sektor cestovnog prometa na 10. sjednici raspravljalo je o potrebi izrade mini Kolektivnog ugovora u sektoru cestovnog prijevoza robe i putnika. Također su naglasili nužnost provođenja edukacije za poslodavce i radnike o važnosti Kolektivnog ugovora. Na sjednici se raspravljalo i o uspostavi jedinstvenog Registra vozača.

Članovi Vijeća jednoglasno su izabrali članove Radne grupe za izradu mini Kolektivnog ugovara koja je formirana je u sastavu od dva člana – predstavnika poslodavaca i dva člana -predstavnika sindikata koji djeluju u Socijalnom vijeću za sektor cestovnog prometa.