Održana 1. konstituirajuća sjednica Socijalnog vijeća za turizam

31. siječnja 2013.

1. konstituirajuća sjednica Socijalnog vijeća za turizam održana je 31. siječnja 2013. godine u prostorijama Sindikata turizma i usluga Hrvatske. Vijeće je sastavljeno od 3 člana predstavnika sindikata i 3 člana predstavnika poslodavaca. Za predsjednika je izabran Eduard Andrić iz Sindikata turizma i usluga Hrvatske, a dvoje dopredsjednika su Marina Cvitić iz Sindikata Istre i Kvarnera i Jako Andabak iz Hrvatske udruge poslodavaca – Udruge ugostiteljstva i turizma.

Na sjednici je dogovoren Poslovnik o radu i Program rada vijeća za 2013. godinu. U 2013. godini  planira se još 5 sjednica – u ožujku, svibnju, rujnu, listopadu i prosincu. Neke od tema o kojima se planira raspravljati tijekom sljedećih sjednica su Zakon o radu – rad na određeno vrijeme u turizmu, pitanje prekovremenog rada, pitanje agencija za zapošljavanje; Pravilnik o porezu na dohodak – naknada za odvojeni život, smještaj sezonskih radnika; rad na crno i siva ekonomija kao izrazit problem u turističkim djelatnostima; problemi vezani uz kolektivno pregovaranje; standardi rada u turizmu i EU direktive.