Nacionalno vijeće za zaštitu na radu

Osnivanje Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu predviđeno je člankom 3. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, broj 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 116/08 i 75/09) radi savjetovanja Vlade RH u utvrđivanju, predlaganju, provođenju i preispitivanju politike zaštite na radu te poticanju na usklađivanje zakonodavstva.

Nacionalno vijeće za zaštitu na radu prvi put je osnovano 5. listopada 2000. godine Odlukom Vlade RH o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu (Narodne novine, broj 99/00 i 47/03).
Nacionalno vijeće za zaštitu na radu u današnjem sazivu osnovano je Odlukom Vlade RH od 21. srpnja 2011. godine, Odlukom Vlade RH osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu (Narodne novine, broj 91/11).
 
Nacionalno vijeće:

 

Sukladno Odluci o osnivanju, Nacionalno vijeće ima 13 članova, a čine ga predstavnici države (5), poslodavaca (2), radnika (2) i istaknutih stručnjaka zaštite na radu (4):

 

 

Predstavnici države:

Predstavnici poslodavaca:

 

Predstavnici radnika:

 

 
Predstavnici istaknutih stručnjaka zaštite na radu:

 

Predsjednik Nacionalnog vijeća bira se iz redova članova Nacionalnog vijeća.

 

Konstituirajuću sjednicu Nacionalnog vijeća saziva Samostalna služba za socijalno partnerstvo, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, koja za Vijeće obavlja i administrativne poslove.

 

Dan zastite na radu #3534D6_usvojeno rješenjeplakat---Nacionalni-dan-ZNR--final_maliplakat---Nacionalni-dan-ZNR-2009_mali