Uredi za mirenje

UREDI ZA MIRENJE PRI ŽUPANIJSKIM GOSPODARSKO-SOCIJALNIM VIJEĆIMA

 

Bjelovarsko-bilogorska županija

Adresa: Dr. Ante Starčevića 8, 43 000 Bjelovar
Tajnica: Mihaela Potak
Telefon: 043/ 221-911

 

Krapinsko-zagorska županija

Adresa: Magistratska 1, 49 000 Krapina
Tajnica: Ljiljana Malogorski
Telefon: 049/329-253

 

Ličko-senjska županija

Adresa: Dr. Franje Tuđmana 4, 53 000 Gospić
Tajnica: Božena Vukelić, dipl. iur.
Telefon: 053/ 588-229

 

Međimurska županija

Adresa: R. Boškovića 2, 40 000 Čakovec
Telefon: 040/ 374-020

 

Sisačko-moslavačka županija

Adresa: Stjepana i Antuna Radića 36, 44 000 Sisak
Tajnica: Sanja Rastovčan-Butković, dipl. iur.
Telefon: 044/ 550-290

 

Varaždinska županija

Adresa: Franjevački trg 7, 42 000 Varaždin
Tajnica: Jelica Rogar
Telefon: 042/390-536

 

Virovitičko-podravska županija

Adresa: Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica
Kontakt: Ivan Horvat, dipl. iur.
Telefon: 033/ 638-104

 

Vukovarsko-srijemska županija

Adresa: Županijska 9, 32 000 Vukovar
Tajnica: Ida Kuić
Telefon: 032/ 454-802

 

Grad Zagreb

Adresa: Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb
Tajnik: mr.sc. Miroslav Horvat
Zamjenik tajnika: Aleksander Stanetti, dipl. ing.
Telefon: 01/ 61 01 171
E-mail: uredzamirenje@zagreb.hr

 

 

ZAJEDNIČKI CENTRI ZA MIRENJE U ŽUPANIJAMA

 

Zajednički centar za mirenje u Brodsko-posavskoj županiji

Adresa: Ulica P. Krešimira IV br.1, 35 000 Slavonski Brod
Kontakt: Marko Teofilović, 099/2115 149

 

Zajednički centar za mirenje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Adresa: Pred dvorom 1, 20 000 Dubrovnik
Telefon: 020/ 351-401

 

 

TRGOVAČKA DRUŠTVA U KOJIMA SE PROVODI MIRENJE U INDIVIDUALNIM RADNIM SPOROVIMA

 

Hrvatska pošta d.d.
Tajnik za mirenje: Ivan Antić, dipl. iur.
Telefon: 01/ 4981-227

 

Hrvatske šume d.o.o.
Tajnik za mirenje: Krešimir Stojaković, dipl. iur.
Telefon: 01/ 4804-142

 

Končar-elektroindustrija d.d.
Tajnica za mirenje: Aida Marijan, dipl. iur.
Telefon: 01/ 3655-937