EGSO info

28. listopada 2013.

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) predstavlja most između Europe i organiziranog civilnog društva. Otkada je Hrvatska postala članicom EU-a ima 353 članova imenovanih na pet godina. Odbor je zamišljen kao tijelo koje davanjem savjeta Europskom parlamentu, Europskom Vijeću i Europskoj komisiji pruža pomoć u nastojanju da europska politika i zakonodavstvo bolje odražavaju gospodarsku, socijalnu i građansku stvarnost. Zadatak mu je i promicati razvoj EU-a uz što veće uključivanje raznih dionika kako bi Uniju što više približio građanima. EGSO osigurava institucionalni forum organiziranog civilnog društva za zastupanje, informiranje, izražavanje i dijalog.

Za članove iz Republike Hrvatske u Europski gospodarsko-socijalni odbor imenovani se:

Grupa I – poslodavci:

Davor Majetić, Hrvatska udruga poslodavaca
Dragica Martinović, Hrvatska gospodarska komora
Violeta Jelić, Hrvatska obrtnička komora.

Grupa II – radnici:

Marija Hanževački, Nezavisni hrvatski sindikati
Ana Milićević Pezelj, Savez samostalnih sindikata Hrvatske,
Vilim Ribić, Matica hrvatskih sindikata.

Grupa III – različiti interesi:

Lidija Pavić Rogošić, Udruga Odraz
Marina Škrabalo, GONG
Toni Vidan, Zelena akcija.

Radnička grupa EGSO-a organizirala je 21. listopada 2013. godine sastanak o socijalnoj koheziji  i minimalnom dohotku. Više o tome možete pročitati na linku ispod:

www.sssh.hr