4. sjednica Socijalnog vijeća za turizam

30. kolovoza 2013.

U srijedu, 24. srpnja 2013. godine, u Radničkom domu u prostorijama Sindikata turizma i usluga Hrvatske, održana je 4. sjednica Socijalnog vijeća za turizam.

Na sjednici Vijeća raspravljalo se o problematici kolektivnog pregovaranja te sivoj ekonomiji i radu na „crno“. Nakon rasprave Vijeće je zaključilo da će definirati podatke koje poslodavci moraju dostaviti sindikatima za kolektivno pregovaranje te je u potpunosti podržalo sve mjere koje se provode u borbi protiv sive ekonomije i rada na „crno“.

Socijalno vijeće za turizam izrazilo je zabrinutost zbog otvaranja pitanja ustavnosti dijelova Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.