2. sjednica Socijalnog vijeća za sektor željezničkog prometa

6. srpnja 2012.

Socijalno vijeće za sektor željezničkog prometa u utorak 10. srpnja 2012., s početkom u 15 sati, u vijećnici Hrvatskih željeznica, u Mihanovićevoj 12, održat će svoju drugu sjednicu.

Teme sjednice su Socijalni dijalog i Željeznički fond. Osim te dvije teme, na dnevnom redu 2. sjednice Vijeća je i Infomacija o pripremama za izradu Operativnog programa prometa, te o mogućnostima apliciranja na sredstva EU fondova, kao i Informacija o utvrđivanju minimalnih standarda u sektoru željezničkog prometa i formiranje radne grupe.