Članovi Socijalnog vijeća za sektor željezničkog prometa

SINDIKATI

 

SINDIKAT STROJOVOĐA HRVATSKE
Nena Mrgan

 

SINDIKAT ŽELJEZNIČARA HRVATSKE
Katarina Mindum, predsjednica Vijeća

 

SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE
Anto Iličić

 

SINDIKAT HRVATSKIH ŽELJEZNIČARA
Ivan Forgač

 

SINDIKAT INFRASTRUKTURE HŽ-a
Mirjana Konjić

 

SAMOSTALNI SINDIKAT HŽ CARGO i SINDIKAT TEHNIČKOG PREGLEDA VAGONA I VLAKOVA HŽ-a
Marija Stefanov
POSLODAVCI

 

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
Gordana Vukčević
Branka Križan-Ratešić
Đuro Srbić
HŽ HOLDING d.o.o.
Leposava Ovčariček

 

HŽ CARGO d.o.o.
Ivana Gobac, dopredsjednica Vijeća
Dragica Hegedušić

 

HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.
Renata Ćurić