Članovi Socijalnog vijeća za sektor tekstila, obuće, kože i gume

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

 1. Ivo Radković, predsjednik  Vijeća
 2. Grozdana Vuđan

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

 1. Danijela Žagar
 2. Ivan Krpan

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

 1. Silvana Čolak
 2. Vesna Tudek Barberić

 

HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA

 1. Nikola Mikić
 2. Zoran Košćec
 3. Siniša Radišić
 4. Božidar Ledinko, dopredsjedik Vijeća
 5. Franjo Bušić
 6. Josip Pelin
 7. Vinko Barišić

 

SINDIKATI

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA HRVATSKE

 1. Dražen Mihaljević

NEZAVISNI HRVATSKI SINDIKATI

 1. Ljubica Hosni
 2. Božica Čićek-Mutavdžić
 3. Nenad Leček, dopredsjedik Vijeća
 4. Davorka Kiseljak

HRVATSKA UDRUGA SINDIKATA

 1. Mario Iveković

UDRUGA RADNIČKIH SINDIKATA HRVATSKE

 1. Melita Klićek