Socijalno vijeće za sektor tekstila, obuće, kože i gume

Sporazum o osnivanju Socijalnog vijeća za sektor tekstila, obuće, kože i gume potpisan je 20. travnja 2010. godine.