Članovi Socijalnog vijeća za sektor šumarstva i drvne industrije

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Renata Ojurović, dopredsjednica Vijeća
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Alen Leverić

 

HRVATSKE ŠUME d.o.o
Željko Ledinski

 

HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA
Dario Puljiz
Zdravko Jelčić
Dalibor Hatić, dopredsjednik Vijeća

 

SINDIKATI

 

NEZAVISNI HRVATSKI SINDIKATI
Željko Kalauz, predsjednik Vijeća

 

HRVATSKA UDRUGA SINDIKATA
Tomislav Kiš

 

UDRUGA RADNIČKIH SINDIKATA HRVATSKE
Ivan Barić