Članovi Socijalnog vijeća za sektor graditeljstva

HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA – Udruga poslodavaca u graditeljstvu:

Zdenko Karakaš

Dunja Todorić Horina

Mirko Habijanec, predsjednik Vijeća

 

 

SINDIKAT GRADITELJSTVA HRVATSKE:

Jasenka Vukšić
lvan Kovačević, dopredsjednik Vijeća
Milan Dugojević