Socijalno vijeće za sektor graditeljstva

Sporazum o osnivanju Socijalnog vijeća za graditeljstvo 08. listopada 2012. godine u Šibeniku potpisali su Ivan Kovačević, predsjednik Sindikata graditeljstva Hrvatske i Mirko Habijanec, predsjednik HUP – Udruge poslodavaca u graditeljstvu.

Sektorsko Socijalno vijeće za graditeljstvo formirano je kao bipartitno tijelo, prema uzoru na model sektorskog bipartitnog socijalnog dijaloga u Europskoj uniji u kojemu uspješno sudjeluju i njihove krovne udruge – EFBWW i FIEC. Potpisnici sporazuma nastavit će samostalno i autonomno kreirati sadržaj i tempo socijalnog dijaloga na područjima zajedničkog interesa, što će olakšati artikuliranje problema i izazova, kao i zajednički nastupati prema nadležnom ministarstvu i drugim državnim tijelima, kao „trećem partneru“.