Članovi Socijalnog vijeća za sektor cestovnog prometa

SINDIKATI
SINDIKAT PROMETA I VEZA HRVATSKE

  1.     Stjepan Lisičak

NEZAVISNI CESTARSKI SINDIKAT

  1.     Mijat Stanić

SINDIKAT HRVATSKIH VOZAČA

  1.     Miljenko Gočin, predsjednik Vijeća

 

HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA

  1.     Marijan Banelli
  2.     Mirela Gudan
  3.     Zdravko Šimek, dopredsjednik Vijeća