Projekti

Ured za socijalno partnerstvo u RH u različitom modalitetu uključen je u rad na pojedinačnim projektima državnih institucija, socijalnih partnera i udruga civilnog društva.

 

Cilj je putem tematski različitih projekata afirmirati socijalno partnerstvo kao trajnu stečevinu demokratski razvijenog društva i dijaloški okvir kojim se to društvo može kontinuirano mijenjati  i unaprjeđivati prema mjeri svih zainteresiranih strana koje se voljno uključe u oblikovanje željenih promjena.