Nacionalni program zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

NACIONALNI PROGRAM ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU ZA RAZDOBLJE OD 2009. DO 2013. GODINE
Vlada Republike Hrvatske je svojim Zaključkom od 19. prosinca 2008. godine donijela Nacionalni program zaštite zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje od 2009. do 2013. godine.

Prijedlog Nacionalnog programa izradilo je Nacionalno vijeće za zaštitu na radu u bivšem sazivu na čelu s predsjednicom prof.dr.sc. Jadrankom Mustajbegović, a doradilo i osuvremenilo Nacionalno vijeće u sadašnjem sastavu, u suradnji sa sljedećim institucijama: Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva, Državnim inspektoratom, Hrvatskim zavodom za medicinu rada, Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom obrtničkom komorom.

Na donošenje Nacionalnog programa obvezuje Konvencija broj 155 Međunarodne organizacije rada, Zakon zaštiti na radu te Europska komisija vezano za pregovore o pristupanju EU.

Nacionalnim programom definirana je politika na području zaštite na radu, utvrđena su sredstva za rješavanje pojedinih pitanja te se osigurava provedba propisa iz područja zaštite na radu.

Strategija programa temelji se na provedbi sljedećih jednakovrijednih i međusobno povezanih načela: održivog razvoja, razboritosti, prevencije te partnerstva.

Osnovni ciljevi Nacionalnog programa su:

 
Za postizanje navedenih ciljeva potrebna je aktivnost državnih tijela, sindikata, poslodavaca i udruga radi:

 

 
Provedbom Nacionalnog programa uz sudjelovanje svih odgovornih čimbenika potrebno je ostvariti:

 

 
Provedbom Nacionalnog programa do sada je ostvareno: