Javna nabava

Pregled sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja, studeni 2011.