Europski socijalni fond (ESF)

 

Što je Europski socijalni fond (ESF)?  

 

ESF je osmišljen za poticanje većeg broja boljih radnih mjesta.

 

Europski socijalni fond (ESF) jedan je od strukturnih fondova Europske unije, usmjeren na smanjenje razlika u blagostanju i životnom standardu EU zemalja članica i regija i promiče ekonomsku i socijalnu koheziju.
ESF je posvećen promicanju zapošljavanja u EU. On pomaže zemljama članicama da europskom radništvu i poduzećima osiguraju kako bi se bolje pripremljeni i osposobljeni suočili s novim globalnim izazovima.
Ukratko: financiranje obuhvaća zemlje članice i regije, a posebice one manje ekonomski razvijene. To je ključan element EU 2020 Strategije za rast i radna mjesta koja je usmjerena na poboljšavanje života građana EU kroz omogućivanje stjecanja i razvoja boljih vještina i boljih izgleda za zapošljavanje. Kako bi se postigli ovi ciljevi u razdoblju od 2007-2013. godine otprilike 75 milijardi € bit će raspoređeno među EU zemljama članicama i regijama.

 

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=hr